توصیه دکتر لیلا فرد: چرا از اقدامات زیبایی می‌ترسیم؟

احتمالا شما هم جزو افرادی هستید که هم می‌خواهید پوست و چهره زیبایی داشته باشید، هم از اقدامات زیبایی می‌ترسید. احتمالا فکر می‌کنید چهره‌تان مصنوعی می‌شود. این ویدیوی دکتر لیلا فرد را ببینید تا ترس‌های‌تان از بین برود.

از اقدامات زیبایی نترسید!