پروتکل‌های بهداشتی برای مراجعان دکتر فرد

برای اینکه از سلامت شما مطمئن باشیم، پروتکل‌های بهداشتی را برای مراجعان عزیز طوری رعایت می‌کنیم که هیچ‌گونه استرس و نگرانی‌ای نداشته باشند. در این ویدیو می‌بینید که دکتر فرد برای رعایت پروتکل‌ها در دوران پاندمی چه تمهیداتی اندیشیده‌اند.