برجسته سازی گونه با تزریق فیلر

برای اینکه چهره زیبایی داشته باشید نیاز نیست تن به عمل جراحی بدهید. در این ویدیو می‌بینید که با تزریق فیلر در ناحیه گونه، گونه مراجعه کننده برجسته و چهره زیباتر می‌شود.

تزریق بوتاکس دیسپورت