عکس قبل و بعد تزریق فیلر دور چشم

تزریق فیلر یکی از بهترین روش‌های برای رفع مشکلات اطراف چشم است که 3 هدف عمده زیر را در بر می‌گیرد:

1- بهبود گودی

2- بهبود نسبی تیرگی

3- رفع پژمردگی پوست

در ادامه‌ی این مطلب، تصاویر مربوط به تغییرات دور چشم بعد از تزریق فیلر توسط دکتر لیلا فرد را مشاهده خواهید کرد.

عکس قبل و بعد تزریق فیلر دور چشم به منظور رفع گودی، تیرگی و چروک دور چشم

تصویر زیر بلافاصله پس از تزریق فیلر دور چشم گرفته شده است؛ به کاهش تیرگی، چروک و‌گودی زیر چشم دقت بفرمایید.

عکس قبل و بعد از تزریق فیلر دور چشم
عکس قبل و بلافاصله بعد از تزریق فیلر دور چشم؛ به کاهش تیرگی، چروک و گودی دور چشم دقت فرمایید.

عکس قبل و بعد تزریق فیلر دور چشم به منظور اصلاح گودی و تیرگی

به تغییرات قبل و بعد تزریق فیلر توجه بفرمایید.

عکس قبل و بعد تزریق فیلر دور چشم؛ به کاهش گودی و تیرگی قبل و بعد تزریق فیلر توجه بفرمایید.

عکس قبل و بلافاصله پس از تزریق فیلر دور چشم جهت درمان گودی و تیرگی

به تغییرات زیر چشم و کاهش گودی دور چشم مراجعه کننده عزیز توجه کنید.

بلافاصله پس از تزریق فیلر دور چشم جهت درمان گودی و تیرگی