زیبایی اختصاصی به چه معناست؟

این روزها بسیار می‌بینیم که افراد چهره‌های شبیه به هم دارند، اما درواقع در این ویدیو می‌بینیم که می‌توانیم با حفظ چهره طبیعی‌مان، زیبا باشیم. در این ویدیو دکتر لیلا فرد درباره زیبایی اختصاصی صحبت می‌کنند.