اصلاح خط اشکی و گونه با تزریق فیلر

تزریق فیلر یک اقدام پرکاربرد در مجموعه فعالیت‌های چهره به حساب می‌آید. از تزریق فیلر نه تنها برای لیفت لب استفاده می‌شود بلکه اصلاح خط اشکی و گونه هم با تزریق فیلر انجام می‌شود. برای اینکه ببینید بعد از اصلاح خط اشکی و گونه با تزریق فیلر چه تغییری در چهره ایجاد می‌شود این ویدیو را تماشا کنید.